Prosinec 2008

Mé PLE

3. prosince 2008 v 21:36 | Kristýna
Vítám všechny na mém blogu

Důležitou součástí předmětu NMV je prezentace vlastního PLE. Cvičení k tomu určené proběhlo už před několika dny. Své PLE mám připravené už dlouhou dobu, ale stále jsem se ještě nedostala k tomu ho zde zveřejnit. Takže tady je. PowePoint na blog bohužel uložit nejde, ale protože jsem si s tím dala opravdu hodně práce, tak jsem to sem vložila v rozvržení snímků... Snad to bude aspoň trochu přehledné. Díky za pochopení :)

Obsah mého PLE
Práce s web 2.0
Využívání eLearningu
Práce v týmu
Poznání rozdílu mezi starým a novým modelem vzdělávání
Seznámení se s pojmy LMS, PLE, Konektivismus
Celoživotní vzdělávání


Práce s web 2.0

Wiki
Tvorba a úprava "domovské stránky" kurzu Nové metody vzdělávání na adrese www.virtuniv.cz
Blog
Založení a vedení osobního blogu na adrese
www.nmv-kristyna.blog.cz
WebStart
Vytvořen účet na iGoogle, www.pageflakes.cz
RSS
Používání nástroje RSS kanálů


Wiki
s tímto nástrojem jsem se seznámila v rámci práce na webu virtuniv.cz
wiki umožňuje tvořit vlastní obsah webu pomocí funkce editace
měla jsem tak možnost reagovat na úkoly a povinnosti, které pro nás byly připravené a tím zanechat stopy mého procesu učení se
další důležitý prvek mého PLE

Založení blogu
stal se mým zápisníkem, kde jsem měla možnost vyjadřovat se k věcem, které mě v rámci procesu vzdělávání zaujaly
využila jsem nabídky českého serveru, který umožňuje založení blogu zdarma
pomocí nastavení jsem si jej upravila dle vlastních představ - využila jsem např. tvorbu tématicky zaměřených rubrik

WebStart
WebStart umožňuje zajímavým způsobem organizovat svou práci
příkladem je web Pageflakes nebo iGoogle
je zde možná volba miniaplikací, které přinášejí novinky z různých oblastí zájmů

Používání RSS kanálů
lze jej zařadit mezi nástroje web 2.0
je to skvělý způsob získávání informací, uživatel nemusí navštěvovat všechny potřebné internetové stránky, informace k němu přijdou samy
k správnému fungování je zapotřebí mít nainstalovanou tzv. RSS čtečku


Tvorba eLearningu
eLearningový kurz v prostředí Moodle

- přinesl mi možnost postavit se do role učitele
- nutnost naučit se používat nástroje LMS Moodlu
- příprava výukových témat
- aktivizace studentů zadáváním úkolůTýmová práce
Přínos tvorby vlastního vzdělávacího kurzu je především v osvojení si týmové práce
Má role v týmu vytvořeném v Moodlu:
- garant tématu web 2.0
- spolutvůrce tématu o "týmové práci"
- spolupodílení se na úkolech pro naše studenty


Další poznatky
Starý vs. nový model vzdělávání
jedno z témat našich týmových prací
po splnění úkolů jsem si uvědomila význam nového modelu, který je postupně zaváděn do praxe
z pohledu studenta se jedná o poměrně náročný přechod (stejně tak ale i ze strany pedagoga)
v centru dění není pedagog, ale student

LMS, PLE
LMS (Learning Management System)
PLE (Personal Learning Environment)
v rámci všech týmových prací bylo důležité vymezit jejich význam a pochopit základní rozdíly mezi těmito pojmy

Konektivismus
"čtvrtý evoluční stupeň procesu učení se"
lze chápat také jako teorii propojení informací
na tomto způsobu práce je v podstatě založen předmět Nových metod vzdělávání

Plány do budoucna v oblasti mého PLE
Další rozšiřování znalostí, poznatků a informací
Zapojit se a udržet se v procesu celoživotního vzdělávání se - jazykové kurzy, kurz grafologie, další profesní vzdělávání
Zdokonalovat se v oblasti ICTPokračování hodnocení

3. prosince 2008 v 8:43 | Kristýna
Tým č. 5
Tým si připravil prezentaci v trochu jiné struktuře, než předešlé týmy. Pojal to spíše tématicky, ale opět hodně podrobně. I když co se týče témat jednotlivých kurzů, ty byly pojaty stručně - spíše byl ukázán jen "vzor", jakým způsobem byly tvořeny. Nechyběla ani "hutná" kritika na závěr...

Tým č. 6
Prezentace působila velmi pozitivně, hezké úvodní slovo, které pokračovalo i nadále :) Prezentace PLE jejich členů týmu bylo pojato opět globálně, nechyběly žádné důležité body. Z témat kurzu se zaměřili pouze na vlastní téma - Elektronický podpis, jelikož všechny ostatní body už mnohokrát zazněly... K PLE se vyjádřili vyčerpávajícím způsobem, nechyběl také názor na svou práci, jak působili v roli učitele, jak pracovali jejich studenti a jak pracovali oni jako studenti. Nechyběly průběžné zábavné vsuvky :) Velmi hezká a originální prezentace.

Tým č. 7
Leaderka tématu převzala úvodní slovo. Následovala kolegyně, která se zaměřila na charakteristiky blogu a uvedla další stopy jejich PLE. Nechyběla charakteristika práce na Moodlu, přičemž nás všechny seznámili s jednotlivými úkoly, vyzvedli nejzajímavější body. Jako vlastní téma si zvolili wiki, aby si studenti utříbili své znalosti o tomto pojmu. Druhá část práce byla zaměřena na celkové hodnocení, jak práce v týmu a jednotlivých členů týmů, tak i jejich studentů a celkově předmětu. Prezentace byla hezká a splňovala všechny důležité body.

Hodnocení studentů týmu č. 3

1. prosince 2008 v 8:37 | Kristýna
Tým č. 3
Prezentace týmu byla poměrně podrobná, zahrnovala přesný popis jejich kurzu. Následovaly jednotlivé témata. Prezentace byla velmi podrobná a obsahovala mnoho textu, což chvílemi odvádělo pozornost. Bylo však řečeno všechno důležité. Vzhledem k tomu, že jsem se účastnila tohoto kurzu jako student, vím, že se jedná o velmi hezky zpracovaný kurz.