Říjen 2008

Cvičení v 6. týdnu - středa

22. října 2008 v 7:41 | Kristýna
Poznatky z cvičení - pojmy používané v našem kurzu je dobré zorganizovat formou slovníku. Každý student našeho kurzu musí mít své PLE, zadávat jim budem nejen otázky, ale budeme používat i další formy ověřování svých dovedností učit se. Ke každému úkolu, budme my - jako učitelé - vyjadřovat se ke každému tématu našeho kurzu.

Týden 5. - klíčové aspekty PLE

22. října 2008 v 7:17 | Kristýna
Vítám Vás
Je neděla a ráda bych shrnula náplň uplynulého 5. týdne. Ať už je tématem týdne cokoliv, vždy je to spojeno s prací na našem týmovém kurzu. Svou část práce jsem odvedla již v minulém týdnu, kdy jsem zpracovala téma web 2.0. Tento týden měla na starosti má kolegyně, která se zabývala pojmem Learning vs. Teaching. O jejich významech jsem se již zde zmiňovala, stejně jako na stránkách Virtuniv. Zdá se tedy, že vše důležité byl již řečeno. Musím ale uznat, že přesto se kolegyně tohoto tématu zhostila výborně. Popsala zde proces učení, typy učení a nechybí také DŮLEŽITÉ rady, jak se správně učit. Mě osobně, jako "učitele" v našem kurzu, mě to velmi zaujalo.

Co se týče mé konkrétní práce v tomto týdnu, vyhledala jsem si tabulku 7 klíčových aspektů PLE a vybrala z nich 2, které bych zde krátce popsala:

Educational organisational culture (vzdělávací organizační kultura)
LMS - prostředí podobné klasické vyučovací třídě, realizováno formou kurzu, důležitou úlohu zde hraje učitel
PLE - toto prostředí se soustředí na vlastní realizaci jedince, jenž je v procesu učení se

Social involvement (sociální zapojení)
LMS - míra zapojení je dána a limitována pracovní skupinou. Jedná se o prostředí uzavřené skupiny jedinců, kde spolupráce a výměna informací není primární
PLE - vytváření komunity a sociálního zapojení je klíčem pro proces učení se, ale zároveň i doporučení k tomu, jak využít možnosti učení se

Dalšími aspekty jsou:
- role učitele
- personalizace
- obsah
- vlastnictví
- technologické aspekty

Tvorba našeho kurzu - web 2.0

13. října 2008 v 0:15 | Kristýna
Jinak bych zde uvedla mé hlavní aktivity tohoto týdne. Za prvé jsem si našla něco málo o PLE (Personal Learning Environment) a již zmíněném LMS (Learning Management System). Nejvíce práce mi však dala tvorba našeho kurzu. Připravila jsem 1. kapitolu se zaměřením na web 2.0. Práce zahrnovala jak tvorbu materiálu, tak vytvoření několika otázek pro naše studenty. Bylo to časově velmi náročné, ale musím říct, že zajímavé. Po posledních úpravách je to zvlášť dobrý pocit :)

Týden 4. - k pojmu LMS

13. října 2008 v 0:09 | Kristýna
Přeji hezký den

Za mnou je 4. týden kurzu. Byl dosti náročný. Tématem byly pojmy SLM a PLE a samozřejmě také pokračování v tvorbě našeho kurzu.

K pojmu LMS (Learning Management System) jsem našla zajímavý obrázek, který popisuje, oč se vlastně jedná. V podstatě je to určitý systém skládající se z mnoha prvků. Je to řídící výukový systém, který kompletně zašťituje potřeby studujících. Jsou zde potřebné materiály, testy a hlavně je zde určitý jakoby osobní příspěvěk každého účastníka. Vždy je ale potřeba určitého vedoucího či mentora, který udává směr.

Zdroj: http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.traineetracker.com/images/WhatIsE-Learning_Chart3a.jpg&imgrefurl=http://www.traineetracker.com/whitepaper.html&h=338&w=450&sz=26&hl=cs&start=1&usg=__wfdW1RLsBDBZ1aeFolq6jsLjkjA=&tbnid=zEGW3oubHrLOtM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DLearning%2BManagement%2BSystem%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG

Poznámky ze cvičení

8. října 2008 v 8:07 | Kristýna
Během tohoto týdne se zde zmíním o LMS a PLE. Dále si připravím něco o anglickém článku o web2.0 a pak je týdenním úkolem připravit si 2 body o PLE - studijní materiál na virtuniv!

Holistický přístup

7. října 2008 v 23:31 | Kristýna
Na středeční hodinu jsme si měli zjistit něco o holistickém přístupu. Na internetu jsem našla tuto informaci:

Holistický přístup na příkladu prostředí:
Způsob myšlení, které vidí všechny aspekty světa vzájemně propojené vazbami nebo prostřednictvím vzájemně závislých systémů.

A co to tedy skutečně znamená?

Wikipedia Holismus (z řeckého to holon, celek) je filosofický názor nebo směr, který vznikl ve 20. století a zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Naopak celek podstatně ovlivňuje i fungování nebo podobu svých částí. Aristoteles prohlásil, že "celek je víc než souhrn jeho částí" (např. organismus je víc než souhrn jeho orgánů, věta je víc než jen pouhý soubor slov).

Co je to RSS?

6. října 2008 v 0:22 | Kristýna
Tento pojem mě zajímá už delší dobu. Než jsem začala pracovat v tomto kurzu, nevzpomínám si, že bych o této zkratce něco slyšela. Ale teď na něj dost často narážím. A tak jsem tomu chtěla přijít trošku na kloub.


Poprvé jsem na tento pojem narazila na blogu MojeStudio (asi si jej vložím mezi mé oblíbené), kde jsem se dozvěděla, že v České republice začal RSS používat mezi prvními Seznam. Je zde uživatelům umožněno upravovat si úvodní stránku Seznamu podle libosti a například vkládat si na ně RSS kanály, které je budou informovat o dění na stránkách, jež nevlastní sám Seznam. Toto byla první informace, kterou jsem se o této "novince" dozvěděla, potřebovala jsem však něco uchopitelnějšího.


Pro další bádání jsem využila nástroje, o kterém jsme se v NMV už tolikrát bavili, a to wikipedii. Zde jsem se dozvěděla jakousi definici, podle které "RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery)."


Původně tento formát tedy sloužil pouze k předávání aktuálních novinek mezi jednotlivými servery, které takto velmi jednoduše mohly odkazovat na aktuální články na jiných serverech. Dnes je to však důležitý nástroj např. velké části blogerů, ale i dalších informací chtivých osob.


RSS je tedy založeno na tom, že uživatel se může dozvědět o aktuálních článcích na svých oblíbených serverech, aniž by tyto stránky musel navštívit. Pouze se mu vyobrazí seznam aktuálních članků na tzv. RSS čtečce. Servery se přitom kontrolují pravidelně. Tento nástroj tak šetří čas, ale hlavně přináší větší pohodlí a větší přehled.


V příštím příspěvku se budu zabývat tzv. RSS čtečkami, které jsou pro jeho fungování nezbytné.

Komunity blogerů

5. října 2008 v 22:42 | Kristýna
Fenoménem dnešní doby je podle všeho být blogerem Tedy všichni si to asi nemyslí, ale lidé vlastnící svůj blog jsou na to hrdi. Někdy se ale nechtějí "pohybovat na vlnách internetu osamoceni". Chtějí se sdružovat, předávat si informace, SOUTĚŽIT, zlepšovat se. Vytvářejí se určité komunity. O této skutečnosti jsem se dozvěděla, kde jinde, než na jednom blogu - Moje studio (už dříve jsem ho zmiňovala). V ČR jsou tyto snahy prý sice zatím v plenkách, ale první vlajkonoši se už objevili. Jsou to např. servery jagg.cz, linkuj.cz, topclanky.cz. Např. poslední zmíněny mě zaujal asi nejvíce.
Server topclanky.cz je založen na tom, že každý zde může přidat odkaz na zajímavý článek, který ho zaujal. Je možné se zaregistrovat, není to ale nutné. Jsou zde vytvořeny rubriky, které se zabývají nepřeberným množstvím témat. Uživatel má možnost články obodovat, a nebo naopak nějaké body strhnout, pokud se mu článek z jakéhokoli důvodu nelíbí. Jsou to sice srandičky, ale i tak to může mít své uplatnění.

Zajímavost

5. října 2008 v 21:54 | Kristýna
Při procházení různých webových stránek zabývající se problematikou vzdělávání, jsem našla článek Jak zvýšit schopnost učit se. Tento název mě zaujal na první pohled. Přesně tohle potřebuji. Ráda bych se dozvěděla několik rad k tomu, jakým způsobem se ze mě stane efektivně učící se člověk
Po jeho přečtení jsem se dozvěděla, že stále ještě žáden speciální trychtýř na nalévání informací do hlavy vynalezen nebyl, i nadále bude tím nejdůležitějším používat svou šedou kůru mozkovou a zapínat své mozkové buňky. Tedy obrovský převrat nás asi nečeká . Ale přesto bych zde uvedla, co článek obsahoval. Podle autora existuje 5 nejdůležitějších bodů, které by měly být při procesu učení se dodrženy:
1. chtít se naučit
2. soustředit se na přesnost
3. snažit se porozumět učivu
4. vyhledávat zásady
5. stavět na tom, co známe
Podle mého názoru se jedná o klasické rady a klasický způsob učení se. Ale přesto mě zde něco zaujalo - u bodu 5 je uveden příklad, malý příběh:
"Krátce po svém založení narazila OSN na nepříjemnou situaci. Nikdo neuměl přeložit do albánštiny důležitý dokument. Francouzský překladatel se nabídl, že se albánsky naučí a dokument do albánštiny do čtyř dnů přeloží. Dokument ve stanovené době skutečně přeložil a to bez chyby. Znal už totiž 20 jazyků a věděl "jak na to"."
Myslím, že pro mnoho lidí by to bylo nalezení pokladu, zjistit, jak na to správně jít
Možná, že tyto rady nejsou úplně nejnovějšími poznatky, ale přesto si myslím, že některé tyto zásady určitě platí: člověk se musí chtít něco naučit, a pak je také dobré stavět na tom, co už umíme, co ovládáme a co můžeme dále využít.

Týden ve znamení příprav týmu

5. října 2008 v 11:28 | Kristýna
Opět všem přeji krásný den
Za sebou mám 3. týden kurzu NMV a tudíž je potřeba shrnout, co bylo jeho náplní, čím jsem se zabývala a co nového dobrého tyto dny přinesly.
Hlavním tématem a aktivitou bylo vytvoření našeho týmového online kurzu. Spolu se svými kolegy jsme vytvořili tým pěti lidí. Jsme smíšenou skupinkou čtyř studentů z VŠB - TU Ostrava a jednoho studenta z Hradce Králové. Fakt, že se jako tým nikdy nesetkáme vlastně vůbec nevadí, protože veškeré naše aktivity budou probíhat v on-line prostředí. Snad se tedy domluvíme a něco spolu vytvoříme.
Za menší tvrdý oříšek ale považuji splnit požadavek vytvářet o sobě navzájem osobní medailonky. Naše abecední pořadí mi přisoudilo, že právě o mě bude psát člověk, se kterým jsem se nikdy neviděla, a který o mě nic neví. Něco mi tedy říká, že celá tato naše spolupráce bude ještě hodně zajímavá.

K vytvoření kurzu na moodlu

1. října 2008 v 8:02 | Kristýna
Další pokyny k vytvoření kurzu jsou uvedeny na webu Virtuniv!

Poznámka ze cvičení

1. října 2008 v 7:50 | Kristýna
Dalším bodem zájmu bude metalearnig - budeme se tím zabývat ve svých týmových kurzech. Přitom nesmíme zapomínat na uvádění zdrojů.